Pilgaard

Om webstedet

Startside

Retur

Hvorfor dette websted?

Det primære formål med webstedet er løbende at publicere resultaterne af min forskning i Pilgaard-slægten, til glæde for slægtens medlemmer. I starten havde jeg nok forestillet mig at det skulle være en webudgave den slægtsbog som jeg har ambitioner og at udgive på tryk. Den første version af slægtsbogen kommer til at tage noget længere tid at lave end jeg i første omgang havde regnet med. Desuden er det normal kutyme ikke at offentliggøre oplysninger om nulevende personer på nettet, ud over basale oplysninger som navn, fødselsdato og sted. Derfor har jeg i valgt at gøre webstedet til kig ind i "slægtsforskeren værksted", hvor medlemmer af slægten løbende kan følge med i hvad jeg laver og se de brudstykker som kommer til at udgøre grundlaget for den trykte slægtsbog.

 

Det er også mit håb at besøgende vil kontakte mig og kommentere det jeg laver, påpege eventuelle fejl og selv bidrage med oplysninger om personers liv og levnede, hvor de har boet, hvad de har lavet, historier og fortællinger etc.

Jeg vil også være meget interesseret i at låne gamle billeder, skudsmålsbøger, avisudklip vedr. slægstmedlemmer, kirkelige attester, gamle skiftesagspapirer, gamle skøder mv. til kopiering.

Domænet piilgaard.org

Det kan nok synes lidt voldsomt at kalde Pilgaard slægten for en "organisation", men valget af .org i domænenavnet skyldes ganske enkelt at .dk var optaget. Det samme var pilgaard med ét "i", og da navnet oprindeligt blev stavet med to i'er, faldt valget altså på piilgaard.org.

 

Versionshistorie

Feb   2005 Nyt design, ny struktur

Nov  2004 Webstedet omstruktureret

Aug  2004 Diverse mindre ændringer

Maj   2004 Webstedet oprettet